Bizmut(III) oksit, endüstride yaygın olarak bulunan bizmut bileşiklerinin biridir. Bismit cevherinin ürettiği ham maddedir.

Formül

Bi2O3

CAS Registry Number

1304-76-3

Görünüm

Bizmut oksit, rombik şekilli kristaller ile karakterize edilen kokusuz sarı bir tozdur.

Çözünürlük

Bizmut oksit suda çözünmez, ancak Hidrojen Florür (HF) ve Nitrik asit (HNO3) içinde çözünür.

Kullanımları

Bizmut trioksit seramik, cam ve elektroteknik sektörü için hammaddedir.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu (SDS) isteyin ve yerel yetkililere başvurun.

Emniyet

Request safety data sheet (SDS) and refer to points 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15.

Belirtmeler

Bizmut Oksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Bizmut trioksit, sarı bizmut oksit, dibismut trioksit, bizmut(III) oksit.

Bir cevap yazın