Kaya gazı rezervleri, genellikle önceden tahmin edilen doğalgaz miktarının yeraltı kayalarında bulunan ve hidrolik kırma (fracking) yöntemiyle çıkarılabilen bir tür doğalgazdır. Kaya gazı rezervleri hakkında detaylı bilgi 

Kaya Gazı Rezervleri Hakkında Bilgi:

Kaya Gazı Nedir? Kaya gazı, genellikle şeyl tabakaları olarak bilinen kayalarda bulunan doğalgazdır. Bu gaz, geleneksel doğalgaz rezervlerinden farklı olarak daha sıkı bir yapıda ve hidrolik kırma yöntemi ile çıkarılabilir.

Rezerv Tahmini: Kaya gazı rezervleri, jeolojik araştırmalar ve sondajlar sonucunda tahmin edilir. Bu tahminler, belirli bir bölgede ve derinlikteki kaya formasyonlarının içerdiği gaz miktarını belirlemeye yöneliktir.

Jeolojik Formasyonlar: Kaya gazı rezervleri genellikle özel jeolojik formasyonlarda bulunur. Bu formasyonlar, genellikle kil, kumtaşı ve tortul kayaçlardan oluşur ve içerdikleri doğalgaz miktarı jeofizik yöntemlerle belirlenir.

Hidrolik Kırma Tekniği: Kaya gazı rezervlerinin ekonomik olarak çıkarılabilmesi için hidrolik kırma tekniği kullanılır. Bu teknik, yüksek basınç altında su, kum ve kimyasal katkı maddeleriyle kayaçların çatlaklarının açılmasını ve içerisindeki doğalgazın serbest bırakılmasını sağlar.

Çevresel Etkiler: Kaya gazı rezervlerinin çıkarılması, çevresel etkilere sahiptir ve doğal ekosistemler ile su kaynaklarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, kaya gazı üretimi sıkı çevresel düzenlemeler ve denetim altında gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın