Li-ion Piller için PVDF Bağlayıcı Performansını Ortaya Çıkarıyoruz – Nanografi

“Li-ion Piller için PVDF Bağlayıcı Performansını Ortaya Çıkarıyoruz” başlıklı bu makale, lityum-iyon pillerinde kullanılan bir bağlayıcı olan poliviniliden florür (PVDF) nin performansını incelemektedir. PVDF, lityum-iyon pil elektrotlarının bileşenlerini bir arada tutan ve elektrotların yüksek enerji yoğunluğu, güvenilirlik ve döngüsel stabilite gibi performans özelliklerini etkileyen kritik bir malzemedir. Makalede, PVDF bağlayıcısının lityum-iyon pil performansına olan etkisi

Devam Et 

Ağır Metal Algılama için Grafen Oksit – Nanografi

“Ağır Metal Algılama için Grafen Oksit” başlıklı bu makale, grafen oksitin ağır metal algılama uygulamalarındaki potansiyelini ele almaktadır. Grafen oksit, grafen tabakalarının oksitlenmesiyle elde edilen bir malzemedir ve benzersiz kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir, bu da onu çeşitli sensör uygulamaları için uygun hale getirir. Makalede, grafen oksitin ağır metal algılama yetenekleri üzerinde durulmaktadır. Grafen oksitin

Devam Et 

Nano Ölçekte Devrim Yaratan Galyum Arsenit (GaAs) Wafer Teknolojisi – Nanografi

Galyum arsenit (GaAs) wafer teknolojisi, nanoteknolojinin ve yarı iletken malzemelerin ilerlemesiyle birlikte büyük bir öneme sahiptir. Nanografi gibi şirketler, GaAs waferlerin üretimi ve işlenmesi konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparlar. GaAs waferlerin nano ölçekte devrim yaratmasının birkaç nedeni vardır: Yüksek Elektron Hareketliliği: GaAs, yüksek elektron hareketliliği özelliğine sahip bir yarı iletken malzemedir. Bu özellik, yüksek hızlı

Devam Et 

Otomotiv Uygulamaları için Molibden Disülfür – Nanografi

“Otomotiv Uygulamaları için Molibden Disülfür” başlıklı bu makale, molibden disülfürün otomotiv endüstrisindeki potansiyelini ele almaktadır. Molibden disülfür (MoS2), iki katı molekül katmanından oluşan bir malzemedir ve katmanlı yapıları nedeniyle benzersiz fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Makalede, otomotiv endüstrisinde molibden disülfürün çeşitli uygulamaları incelenmektedir. Bunlar arasında: Yağ katkı maddesi olarak kullanım: Molibden disülfür, motor yağlarının sürtünmeyi azaltmasına

Devam Et 

Nanoakışkanların Termofiziksel ve Yağ Geri Kazanım Özellikleri – Nanografi

“Nanoakışkanların Termofiziksel ve Yağ Geri Kazanım Özellikleri” başlıklı bu makale, nanoakışkanların termofiziksel özelliklerini ve yağ geri kazanım potansiyelini ele almaktadır. Nanoakışkanlar, nanometre ölçeğinde partiküller içeren akışkanlar olarak tanımlanır ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Makalede, öncelikle nanoakışkanların termofiziksel özellikleri incelenmektedir. Nanoakışkanların termal iletkenlik, viskozite, ısı transfer katsayısı ve diğer termal özellikleri, nanometre boyutlu partiküllerin akışkan içindeki

Devam Et 

?Grafen Oksit Aktüatörler: Dönüştürücülerin Geleceği – Nanografi

Grafen oksit, son yıllarda nanoteknoloji alanında önemli bir ilgi odağı haline gelmiştir. Bu nanomalzeme, benzersiz elektriksel, mekanik ve optik özelliklere sahip olması nedeniyle çeşitli uygulama alanlarında büyük bir potansiyele sahiptir. Bu makalede, grafen oksit aktüatörlerin dönüştürücü teknolojilerdeki rolü ve geleceği incelenecektir. Grafen Oksit Aktüatörlerin Özellikleri: Grafen oksit, grafen tabakalarının oksidasyonuyla elde edilen bir malzemedir. Bu malzeme,

Devam Et