Kalay Tozu Nedir?

Kalayın doğal halinin bulunması güç olup, yerkabuğunda %0,0003’lük bir yoğunluğa sahiptir. Parlak yansımaları olan beyaz bir metaldir ve çok yumuşaktır. Bu yumuşaklık, metalin 100°C’ye kadar ısıtılıp, 200°C’de aniden düştüğünde artar. Kalay mükemmel deformasyon olabilme özelliği ve atmosferik maddelere karşı yüksek dayanıklılığı nedeniyle gıda ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır. Kalay bronz oluşturmak için birçok alaşımın bileşiminde, özellikle

Devam Et 

Metal Tozları ile Yapılabilecek Çalışmalar

Metal tozları, günümüzde bir çok çalışmalarda ara ürün olarak kullanılmaktadır. Metal tozları diğer bir manada toz metalurjisi ile aynı manadadır. Metaller mikro parçacıklara kadar indirgendiğinde fiziksel ve kimyasal özellikleri değişmekte ve kullanılabilirliği artmaktadır. Aşağıda çokça bilinen metal ve metal oksit tozlar bulunmaktadır. Alaşım Tozları için tıklayınız. Alüminyum Oksit (Alümina) için tıklayınız. Alüminyum Tozu için tıklayınız..

Devam Et