Nanoakışkanların Termofiziksel ve Yağ Geri Kazanım Özellikleri – Nanokar

“Nanoakışkanların Termofiziksel ve Yağ Geri Kazanım Özellikleri” başlıklı bu makale, nanoakışkanların termofiziksel özelliklerini ve yağ geri kazanım potansiyelini ele almaktadır. Nanoakışkanlar, nanometre ölçeğinde partiküller içeren akışkanlar olarak tanımlanır ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Makalede, öncelikle nanoakışkanların termofiziksel özellikleri incelenmektedir. Nanoakışkanların termal iletkenlik, viskozite, ısı transfer katsayısı ve diğer termal özellikleri, nanometre boyutlu partiküllerin akışkan içindeki

Devam Et