Gaz Hidrat Yatakları

Gaz hidrat yatakları, metan gazı ve su moleküllerinin belirli koşullar altında bir araya gelerek oluşturdukları doğal oluşumlardır. Bu yataklar genellikle deniz tabanında veya kutup bölgelerinde, bazen de kıyı yakınlarında bulunabilirler. İşte gaz hidrat yataklarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler: Oluşum ve Yapı: Gaz hidrat yatakları, su moleküllerinin kristal yapısında metan gazının hapsedilmesiyle oluşur. Bu kristal yapılar

Devam Et